29
Lut

Konferencja – Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców ze środków UE. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 10 marca 2016 roku w Puławach w siedzibie firmy Puławskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Temat konferencji: Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców ze środków UE.
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020.

Program konferencji:

9.30 – Rejestracja uczestników.
10.00 – 10.15
-  Otwarcie konferencji – Marek Stadejek – Prezes PCI Sp.  o.o.
10.15 – 10.30
– Oferta Puławskiej Izby Gospodarczej  – Michał Krawczyk – Prezes
10.30 – 11.30
– Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców ze środków RPO WL. Pan Marceli Niezgoda Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Pan Mariusz Majkutewicz Z-ca Dyr. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
11.30 – 12.00
– Założenia RPO WL i innych programów krajowych, Pani Karolina Matras Kierownik Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego WL w Lublinie.
12.00 – 12.30
– Pytania uczestników / dyskusja
12.30 – 13.00
– Przerwa kawowa

ZAPRASZAMY!

Autor:admin