8
Gru

Konferencja – OZE i gospodarka niskoemisyjna

W dniu 4 listopada 2016 roku odbyła się konferencja poświęcona działaniom  5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO WL 2014-2020, oraz działań w projekcie „Ogólnopolski system wspierania doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Swoją  obecnością zaszczycili nas Pani Joanna Pastuszuk – Z-ca Dyr. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO WL 2014-2020,
Pan Henryk Smolarz – Dyrektor Regionalnego Biura Energii, Pani Grażyna Gilewicz - Kierownik Oddziału Realizacji Projektów oraz Pani Monika Mulier-Gogół – przedstawione zostały założenia projektu „Ogólnopolski system wspierania doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  oraz przedstawienie możliwych źródeł finansowania zielonej energii.

Autor:admin