29
Cze

Miliony dla lubelskich firm

Rozstrzygnięto najbardziej oczekiwany konkurs dla przedsiębiorstw na działania inwestycyjne. Do 193 lubelskich firm trafi ponad 244 mln zł! 26 kwietnia odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach działania 3.7 z RPO WL 2014-2020.

Konkurs na działanie 3.7 cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród lubelskich firm. Łącznie wpłynęło aż 465 wniosków, z których 193 otrzyma dofinansowanie. Beneficjentami są przedstawiciele różnych dziedzin. Fantom do kontroli jakości obrazowania tomografów komputerowych, agregat do bezorkowej uprawy przedsiewnej czy inteligentne narzędzia informatyczne – to niektóre projekty, jakie otrzymają wparcie.

-Przedsiębiorcy czekali na tę chwilę pięć lat. Możemy być dumni, że przyznaliśmy już 700 mln zł dotacji dla przedsiębiorców. Naszym planem jest osiągnięcie poziomu 1,3 mld do końca roku. – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa.

Dotacja oznacza szereg korzyści dla przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa.  Maksymalne wsparcie to nawet 2 mln złotych. Pozyskane pieniądze przede wszystkim przeznaczone zostaną na wprowadzenie innowacyjnych produktów oraz usług. Przy pomocy środków unijnych z RPO WL 2014-2020 powstają inwestycje proinnowacyjne, które zmieniają jakość życia nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w całym kraju.

– Cieszy nas fakt, że te pieniądze trafią szybko na konta przedsiębiorstw, a finalnie wzmocnią gospodarkę regionu. – powiedział Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP.

To pierwszy od ponad 5 lat konkurs inwestycyjny dla mikro i małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Ostatni raz właściciele mikro i małych przedsiębiorstw mogli starać się o bezzwrotną dotację unijną w 2012 roku.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów

Autor:admin