O nas

Celem spółki Puławskie Centrum Innowacji jest wspieranie innowacyjnych, nowopowstałych firm
w branżach IT, ICT, kosmetycznej, medycznej, zdrowotnej.

W 2015 roku  został  uruchomiony Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Zielonej 19 w Puławach. Inkubator pełnił będzie funkcję ośrodka transferu wiedzy i nowoczesnych technologii oraz integracji środowisk biznesowych; skupione będą w nim nowoczesne firmy świadczące najwyższej jakości usługi.

Nowoczesny obiekt w centrum miasta, w sąsiedztwie osady parkowo-pałacowej, zapewni idealny klimat dla twórczej pracy innowacyjnych firm. Poprzez stworzenie najlepszych warunków do dynamicznego i kreatywnego rozwoju firm korzystających z naszych usług, dążyć będziemy do osiągnięcia wspólnego sukcesu biznesowego.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie zarówno w początkowej fazie działalności jak i na dalszych etapach rozwoju firmy, poprzez:

- wynajem profesjonalnych powierzchni biurowych na atrakcyjnych warunkach czynszowych

- wynajem profesjonalnych, kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych i szkoleniowych

- udostępnienie dużego, bezpłatnego parkingu dla najemców i klientów

- zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych i szkoleniowych

- organizację konferencji, spotkań, warsztatów z ekspertami w danych branżach

- udostępnienie infrastruktury technicznej

- pomoc w minimalizacji kosztów prowadzenia działalności

- stworzenie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami na terenie inkubatora